• NO
  • SWE
  • GB

Kunde Ekstranett

NHO Service ePenn – et bransjesystem for gjennomføring av kvalitetskontroll

ePenn er et smart system, enkelt å bruke. Det er uavhengig av hvilken teknisk plattform som brukes, det krever ingen serverinstallasjon, det er nettbasert.

Hovedmodulen er for gjennomføring av INSTA 800 kvalitetskontroller, med automatisk beregning og rapportering, men mange bruker også systemet til egendefinerte kvalitetskontroller og avvikshåndtering.

Systemet kan brukes overalt, og nå er det valgfritt hvilket verktøy man vil samle inn data fra: PC, nettbrett, digitalpenn eller mobiltlf. Systemet genererer også statistikk og sluttrapporter. Ta kontakt med oss for en nærmere demonstrasjon.Nyheter

01/03/15

ePenn – nå også for nettbrett !

epenn.no er en nettbasert løsning/ webportal hvor du kan gjennomføre kvalitetskontroll digitalt, og få ut gode resultatrapporter/ statistikk.

Tidligere var det kun digitalpenn som ble brukt til innsamling av data (derav navnet «epenn»), men nå kan man også bruke nettbrett til å gjennomføre kontrollene ute i felt. Det er fordeler med begge verktøy, men det viktigste for oss er at det nå er kundens valg. Flere har valgt å gå over til nettbrett for å slippe redigering/ retting i ettertid, og vi har også lagt inn en digital signatur. Det er raskt og enkelt å registrere data.

For de som fortsatt velger å bruke digitalpenn så er ikke det heller et dårlig valg. Penn og papir er et anvendelig og fleksibelt format, man kan levere fra seg papirskjemaene etterpå, og bruke håndskrift/ fritekst fremfor å taste. Noen liker fortsatt det best når de er på farten.

Det er ingen ekstra kostnader ved å gå over til nettbrett, og man står helt fritt til å bruke begge verktøy samtidig, i tillegg til PC selvsagt.

27/03/15

Ny Saks–/ Avviksmodul tilgjengelig nå!

I webportalen er det nå tilgjengelig en ny modul som heter «Avvik». Der kan man på PC eller nettbrett enkelt registrere et avvik/ en sak, for videre å beskrive tiltak og delegere saken til en ansvarlig, med en tidsfristfrist. Det vil automatisk gå en e–post til den som blir valgt som ansvarlig for å rette avviket eller løse saken. Man vil alltid ha en lettlest oversikt over åpne saker/ avvik og lukkede saker/ avvik. Avvik som registreres i Kvalitetsrapporten vil automatisk legge seg som en åpen sak/ avvik i denne oversikten, for videre behandling.


NHO Service ePenn

Håndverksdata AS og NHO Service har siden 2009 samarbeidet om å utvikle et IT–system for kvalitetskontroll og dokumentasjon for Servicesektoren/ Renholdsbransjen. Produktet heter NHO Service ePenn. Systemet er nettbasert og gjør det enkelt å utføre kvalitetskontroller ute i felt, for mobile arbeidstakere. Mobil, nettbrett eller digitalpenn kan benyttes som datafangst verktøy.

Ved å digitalisere NS–INSTA–800 gjør vi det mye enklere å gjennomføre en NS–INSTA–800 kvalitetskontroll. Våre kunder sparer tid, og systemet gjør det enklere å kommunisere renholdskvalitet med både kunder og ansatte. NHO Service ePenn støtter den nyeste versjonen NS–INSTA 800:2010.

Kvalitetsrapporten er et dynamisk skjema for kvalitetskontroller som kan tilpasses de objektene du ønsker å kontrollere.

ePenn benyttes nå av mange renholds– og servicebedrifter i Norge og Sverige. Ved kontinuerlig kontroll– og vedlikeholdsarbeid gir systemet også en grafisk fremstilling av utviklingen.

Verktøyet egner seg spesielt godt for ledergrupper som ønsker å se trender og få en rask statistikkoversikt over avvik og forbedringspunkter, og på hvilket nivå kvaliteten på de kontrollerte objekter er. Digitaliserte rapporter er også mye enklere å søke opp og distribuere videre.

En tilknyttet kundeportal gjør alle Kvalitetsrapporter og annen relevant dokumentasjon tilgjengelig for dine kunder her, la de selv hente dem frem når det passer dem.

ePenn: enkel kvalitetskontroll !


Ta kontakt